Door onderlinge toestemming

Wie ongehuwd samenwoont, hoeft niet te voldoen aan allerlei formaliteiten. Aan het huwelijk daarentegen zijn wel een aantal rechten en plichten verbonden.

Indien partijen “in overleg” willen scheiden, kunnen zij best beroep doen op een notaris. Hij heeft de ervaring om een billijk akkoord te bemiddelen over alle aspecten, dit wil zeggen zowel  het feit van de echtscheiding zelf,  de volledige verdeling van goederen en schulden (huis, meubels, roerend actief, beroepsactiva, schulden), en een volledige regeling over de kinderen (omgangsrecht, vakanties, kostenregeling).

Voor de regeling van onroerende goederen moet u sowieso beroep doen op een notaris. Waarom niet meteen de hele regeling in één keer regelen?

Notarissen De Puydt en Verlinde  treden op als onafhankelijk bemiddelaar en maken samen met de partijen, in onderlinge toestemming, een sluitende overeenkomst.

Deze overeenkomst moet worden voorgelegd aan de rechtbank die de echtscheiding zal uitspreken. Beide partijen worden echter professioneel door deze procedure geloodst door ons notariskantoor.

Deze procedure wordt ervaren als minder lang, minder conflictueus en minder kostelijk als een procedure met advocaten.

Kort overzicht over het dossierverloop:
 
 • Voorafgaande bespreking in aanwezigheid van beide echtgenoten.
 • Ontwerp akte wordt door notaris overgemaakt aan beide partijen.
 • Ondertekening akte.
 • Verzoekschrift wordt door ons kantoor op rechtbank ingediend bij ontvangst attesten.
 • > 6 maand feitelijk gescheiden: geen verschijning voor rechtbank vereist (procedure vanaf neerlegging dossier bij rechtbank +- 3,5 maand).
 • < 6 maand feitelijk gescheiden: 1 keer verschijnen voor de rechtbank (procedure vanaf neerlegging dossier bij rechtbank +- 5 maand).
 • Vonnis volgt kort na verschijning.
 • Na 1 maand gaat vonnis in kracht van gewijsde (dit wil zeggen dat het definitief wordt).
 • Binnen 1 maand na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis wordt dit overgemaakt aan gemeentebestuur waar de echtgenoten destijds gehuwd zijn.
 • De gemeente moet dit vonnis binnen 1 maand na ontvangst overschrijven in de register van de burgerlijke stand. Zodra vonnis is overgeschreven = definitief zijn van echtscheiding.
 • Bij overname van onroerend goed dient er nog een vaststellingsakte te worden getekend binnen de 4 maand na het echtscheidingsvonnis.

Kort Overzicht over de kosten:

 • zonder overname onroerend goed en zonder inventaris: 1.600 € inclusief btw (te delen door beide partijen).
 • met inventaris: + 750 € (in principe NIET vereist – wordt quasi nooit gedaan)
 • bij overname onroerend goed: voormelde kost + kost afhankelijk van de waarde van het onroerend goed. te berekenen (1% registratierechten op waarde goed + ereloon verdeling op waarde goed schaal H + ongeveer 800 euro kosten + btw 21% op kosten en ereloon -> te bespreken op kantoor).

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik