Erven

U begint na te denken hoe uw vermogen kan worden overgedragen aan de volgende generatie.

Op een bepaald ogenblik in uw leven heeft U een aantal vermogensbestanddelen verworven en begint U na te denken hoe dit kan worden overgedragen aan de volgende generatie. 

Sommige cliënten wensen aan vermogensplanning te doen. Er wordt dan samen een plan gemaakt om alle of bepaalde goederen fiscaalvriendelijk over te dragen aan de volgende generatie.

Hoewel het om vermogensplanning gaat, zijn er dikwijls bijzondere wensen of familiale omstandigheden (bijvoorbeeld hersamengestelde gezinnen, kinderen uit een vorig huwelijk, regeling bij afwezigheid van kinderen, twisten binnen de familie etc…) waar rekening mee dient te worden gehouden.

Wij hebben de ervaring en de juiste aanpak om voor U een regeling op maat uit te werken. Wij kunnen dit doen in vertrouwen en in samenspraak met uw bankier, advocaat of andere financiële raadgevers indien U wenst.

Andere cliënten wensen hun kind een voordeel te doen door hem of haar financieel een duwtje in de rug te geven. Zij denken aan een schenking van een huis, een bouwgrond of geld, maar twijfelen… Immers moeten ze later zelf financieel nog rondkomen.. of willen ze dat later de gelijkheid met de andere kinderen wordt hersteld.. 

Dit zijn bezorgdheden die mensen weerhouden om actie te ondernemen. Notarissen De Puydt en Verlinde nemen de tijd om U uitleg te verschaffen en samen met U oplossingen uit te werken.

Ons notariskantoor treedt ook op als raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Wij zullen u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken heeft met een erfenis of testament.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik