Op grond van onherstelbare ontvrichting

Er zijn twee manieren om een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting te bekomen.

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door ‘ontwrichting’.

De onherstelbare ontwrichting kan bestaan in een tekortkoming aan de huwelijksplicht of in een gedraging die de voorzetting van het huwelijk definitief onmogelijk maakt bv. bewijs van overspel, gewelddaden, mishandeling, grove beledigingen …

Deze vorm van echtscheiding is aangewezen indien er nog maar weinig overleg mogelijk is tussen partijen. Elke partij wordt bijgestaan door advocaten die de procedure opstarten voor de rechtbank.

Nadat de echtscheiding is uitgesproken volgt dikwijls een lange verdelingprocedure… die bovendien zeer kostelijk is.

Er zijn twee manieren om een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting te bekomen:

Onherstelbare ontwrichting

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht waardoor het onmogelijk is om verder samen te leven. Het bewijs kan geleverd worden met alle wettelijke middelen, zoals brieven, e-mails, foto’s, getuigen, deskundigenonderzoek…

Feitelijke scheiding

De echtscheiding kan ook bekomen op basis van een feitelijke scheidingdie een bepaalde periode heeft geduurd namelijk:

  • Meer dan zes maanden: de onherstelbare ontwrichting bestaat wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de beide echtgenoten nameer dan zes maanden feitelijk gescheiden te zijn of door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank waarbij na een reflectieperiode, de wil tot echtscheiden wordt herhaald.
  • Meer dan één jaar: de onherstelbare ontwrichting bestaat ook wanneer de aanvraag wordt gedaan door één enkele echtgenoot na meer dan één jaar feitelijke scheiding of door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank waarbij na een reflectieperiode, de wil tot echtscheiden wordt herhaald.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik