Opstarten & ondernemen

Op welke juridische basis kan ik mijn onderneming uitbouwen?

Het is zeker een boeiende aangelegenheid om een onderneming op te zetten.
Maar, let wel! Het kan ook ontaarden in een nachtmerrie voor de ondernemer en zijn onmiddellijke omgeving.

Elke handelsactiviteit houdt risico’s in die nog kunnen worden aangescherpt door een economische crisis. Hoe kan men dan, binnen de wettelijke mogelijkheden, maximaal deze risico’s indijken?

Het antwoord op die vraag roept een nieuwe vraag op: op welke juridische basis kan ik mijn onderneming uitbouwen?

Of de ondernemer nu alleen handelt of zich wil organiseren met anderen, telkens zal dezelfde vraag moeten worden gesteld: zal de onderneming worden uitgeoefend door de natuurlijke persoon alleen, de zogeheten “eenmanszaak” of heeft men er belang bij een vennootschapsstructuur op te zetten? Een onderneming en een vennootschap zijn immers geen synoniemen. Een onderneming kan ook buiten een vennootschap worden gevoerd.

Beide mogelijkheden houden voordelen, risico’s en beperkingen in. Uw aandacht wordt gevestigd op de voor- en nadelen en op het zoeken naar de juiste omkadering waarbinnen hij zijn onderneming op de meest optimale manier kan uitbouwen.

Hier wordt vooral het terrein verkend en worden bepaalde mogelijkheden uitgelegd die kunnen helpen bij een latere grondige bespreking, bijvoorbeeld bij uw notaris.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik