Waarom bemiddelen

Conflicten zijn van alle tijden. Overal waar mensen samenleven, kunnen ze ontstaan.

Voor juridische conflicten, wordt tegenwoordig snel naar een advocaat gestapt.
De advocaten van de betrokken partijen zullen de zaak dan voorleggen aan een rechtbank. Advocaten zullen de zaak van hun cliënt daar bepleiten, ieder enkel met het belang van hun cliënt in het achterhoofd.

Het conflict wordt dan uiteindelijk opgelost door de rechter die een beslissing neemt. Deze beslissing wordt enkel ingegeven door de voorgelegde feiten en bewijzen, en overeenkomstig de wet.

De beslissing wordt met andere woorden uit handen gegeven en aan een derde (de rechter, of een arbiter) toevertrouwd. De onderhandelingen worden meestal ook uit handen gegeven en gebeuren door advocaten.

Recht wordt gesproken. Helaas wordt het recht niet steeds als rechtvaardig ervaren, zeker indien de uitspraak niet volgens eigen verwachtingen gebeurt.

Daarenboven kunnen dergelijke procedures leiden tot een definitieve breuk tussen partijen. Dit is dikwijls niet gewenst in familiale of vriendschappelijke kringen. Ook zakenpartners kunnen gebaat zijn met een oplossing voor een tussen hen bestaand geschil, zonder het risico dat alle bruggen opgeblazen worden.

Zelf tot oplossing komen onder begeleiding

Bemiddeling wil vermijden dat relaties nog verder verzuren door de partijen te begeleiden in hun zoektocht naar een oplossing die voor alle partijen aanvaarbaar is.

Belangrijk daarbij is dat er geen derde is die zijn oplossing oplegt, maar dat het partijen zelf zijn die met elkaar onderhandelen en zelf tot oplossingen komen, maar onder begeleiding van een bemiddelaar.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik