Wat is bemiddeling?

De bemiddelingstechniek is één van de vele methoden die gebruikt kan worden om conflicten op te lossen.

De methode is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet van buitenaf opgelegd, maar wordt door de partijen zelf gezocht en hopelijk gevonden tijdens de onderhandelingen.

De bemiddelaar is enkel aanwezig als begeleider van deze onderhandelingen. Hij zal het gesprek structureren en in goede banen leiden. Hij beheerst de nodige vaardigheden om een constructieve communicatie tussen partijen tot stand te brengen en om hen efficiënt en gelijkwaardig met elkaar te laten onderhandelen.

Belangrijk daarbij is dat de gesprekken die gevoerd worden tijdens een bemiddeling vertrouwelijk zijn.  Geen enkele verklaring of voorgelegd stuk kan later in de rechtbank gebruikt worden door de ’tegenpartij’ indien de bemiddeling niet afgesloten zou worden met een akkoord.

Een oplossing via bemiddeling

Het resultaat van een geslaagde bemiddeling is een schriftelijke overeenkomst waarin de tussen de partijen gemaakte afspraken duidelijk worden vastgelegd.

Een oplossing zoeken via bemiddeling vraagt ook een inspanning van de partijen zelf. Het is soms een weg die enige tijd in beslag kan nemen. Maar het grote voordeel is dat er naar een oplossing wordt gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is, doordat ze door iedereen als billijk en rechtvaardig wordt beschouwd.

De kans dat een dergelijke overeenkomst wordt nageleefd is dan ook veel groter dan dat een beslissing wordt nageleefd die van bovenaf wordt opgelegd.

De notaris-bemiddelaar is uitstekend geschikt om als bemiddelaar op te treden in notariële materies, zoals bij betwistingen

  • in verband met echtscheidingen,
  • in verband met de verdeling van de goederen na echtscheiding of na beeïndiging van samenwoning,
  • bij de verdeling van nalatenschappen,
  • in onroerendgoedtransacties,
  • in vennootschappen (tussen aandeelhouders of bestuurders), …

In het geval van een echtscheiding of beeïndiging van samenwoning, kan hij als bemiddelaar bijvoorbeeld helpen bij

  • de boedelverdeling;
  • het op punt stellen van de verblijfsregeling van de kinderen;
  • het afspreken hoe de kosten van de kinderen verdeeld zullen worden tussen beide ouders;
  • het afspreken wat er met de gemeenschappelijke woonst zal gebeuren;
  • de regeling van de lopende schulden …

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik